Velkommen til Concreto

Vi tilbyr tung erfaring og kompetanse innen

Strategi & styring
 • Prosjekteierstyring
 • Virksomhetsstyring
 • Prosjektledelse
 • Investeringsregimer
 • Kontraktstrategi
 • Anskaffelse
Analyse & utredning
 • Kvalitetssikring
 • Konseptvalg-utredning
 • Usikkerhetsanalyse
 • LCC analyse
 • Evalueringer
 • Årsaksanalyse
Byutvikling
 • Kostnadsberegning
 • Kalkulering
 • Byggøkonomi
 • Infrastruktur
 • Regulering
 • Eiendom
Samfunns-økonomisk analyse
 • Kost-/nytteanalyse
 • Kost-/virknings-analyse
 • Behovs- og kapasitetsanalyse
Entrepriserett
 • Saksbistand
 • Konfliktløsning
 • Mekling
 • Prosjektrevisjon
"Vi skal være en positiv bidragsyter til planlegging og utførelse av prosjekter"

Hvem er vi?

Concreto skal være en positiv bidragsyter til planlegging og utførelse av prosjekter, og bidra til måloppnåelse for prosjekteiere gjennom å tilby tjenester basert på personlig kapasitet og kompetanse.

Vår innsikt, analysekapasitet, grundighet og tilstedeværelse skal tilbys til prosjekteiere som ser at dette kan bidra til sikker gjennomføring og økt verdiskapning i deres prosjekter.

Basert på vår kompetanse og erfaring vil vi
hjelpe prosjekteiere å fatte og erkjenne indre og ytre forhold av betydning for utførselen, og gjøre anskuelser av prosjektenes virkelige forutsetninger

in Concreto!