Entrepriserett

I de tilfellene det oppstår en varig tvist mellom kontraktsparter i et prosjekt kan Concreto bistå med:

Fagområder: Strategi, ledelse, bygg- og entrepriserett, kontraktsrett, offentlig anskaffelse, konkurransepreget dialog, avviksbehandling, årsaksanalyse, prosjektevaluering