Kostnadsberegning og -styring

I tidligfase i et prosjekt er det behov for kostnadsestimering av tiltaket man planlegger. Dette er viktig for planleggingen og styringen av den videre prosessen.

I den videre planleggingen og detaljeringen stilles det større krav til kostnadsstyring for å sikre ønsket måloppnåelse. Dette fordrer gode systemer og rutiner. I Concreto har vi lang erfaring med å utarbeide og implementere gode systemer, eller ta ansvar for kostnadsstyringen eller bistå i enkelte oppgaver.

Vårt mål er å være nøyaktig, konkrete og virkelighetsnære. Dette oppnår gjennom våre erfarne ingeniører og økonomer som setter seg inn i prosjektspesifikke forhold. Dette medfører at nøyaktighetsnivået øker.

Vi har blant annet kostnadsberegnet byutviklingstiltak for Eiendoms- og byfornyelsesetaten for mange ulike deler av Oslo. Vi har også bistått OBOS med kostnadsstyring av enkelte av deres prosjekter.