Prosjektledelse og -støtte

God prosjektgjennomføring handler om å nå prosjektets målsetninger til fastsatt tid, kostnad og kvalitet. For å oppnå gjentagende suksess med gjennomføring av prosjekter er det viktig med fokus på prosjektstyring gjennom hele prosjektets fase, fra initiering til gevinstrealisering.

Hos oss finner du konsulenter med lang og bred prosjektledererfaring fra bygg- og anleggsektoren, offentlig forvaltning og konsulentbransjen. Basert på disse erfaringene tilbyr vi utarbeidelse og kvalitetssikring av dokumentasjon tilknyttet prosjektets overordnede rammer, prosjektstrategi, prosjektstyringsbasis, prosjektledelse, usikkerhetsanalyse og risikostyring. Vi tilbyr også tjenester innenfor avviksbehandling og årsaksanalyse.

Fagområder: Prosjektstyring og -strategi, prosjektstøtte, prosjektledelse, kostnadsestimering og -analyse,  sensitivitetsanalyse, simuleringer