Risiko- og usikkerhetsanalyse

Concreto har omfattende kompetanse og erfaring med risiko- og usikkerhetsstyring, blant annet gjennom en lang rekke oppdrag med ekstern kvalitetssikring for Finansdepartementet og Oslo kommune. Med til sammen flere tiårs erfaring fra entreprenørbransjen og prosjektledelse, har vi god oversikt over utfordringer og overraskelser som prosjekter kan stå overfor.

Vi utfører usikkerhetsanalyser i henhold til Finansdepartementets rammeverk for kvalitetssikring, noe vi har praktisert gjennom vår rammeavtale med Finansdepartementet siden 2015. Vi benytter samme metodikk også i andre oppdrag, hvilket sikrer kunden en analyse av høy kvalitet og som benytter et felles begrepsapparat med de fremste i bransjen.

I en usikkerhetsanalyse går vi gjennom prosjektets kostnadsestimat, gjennomføringsplan og øvrige beskrivelser, og identifiserer risikofaktorer som kan påvirke kostnader og/eller fremdrift. Disse beskrives kvalitativt i tillegg til å kvantifiseres gjennom erfaringsbaserte estimater og Monte Carlo-simuleringer, som resulterer i et sannsynlighetsfordelt kostnadsbilde og de viktigste risikofaktorene.

En god usikkerhetsanalyse er et viktig verktøy i større prosjekt, da den gjør det mulig for prosjektledelsen å iverksette målrettede tiltak og prioritere ressursene der hvor det er størst risiko for overskridelser.

Fagområder: Usikkerhetsanalyse, risikoanalyse, risikostyring