Virksomhetsstyring og prosjektstøtte

Systemer for virksomhetsstyring og styringsmodeller er viktig for å en vellykket håndtering av usikkerhet, økonomi og fremdrift.

Virksomhetsstyring omfatter:
Prestasjonsstyring – inkluderer utvikling, tilrettelegging og bruk av mekanismer som understøtter verdiskapningsprosessen
Beslutningsstøtte – inkluderer fremskaffelse, analyse og kommunikasjon av relevant informasjon til beslutningsformål
Ressursstyring – inkluderer bruk og utvikling av virksomhetens ressurser

Disse komponentene bruker vi i vår tilnærming for å utarbeide og bidra til å etablere gode styringssystemer og -modeller for våre kunder.

Formålet med å etablere gode styringssystemer både på virksomhets- og prosjektnivå er å: