Konseptutvikling, utredning og kvalitetssikring

I innledende prosjektfase er det viktig å finne det konseptet som på best måte oppfyller krav til gjennomførbarhet og måloppnåelse basert på de prosjektutløsende behov.

Concreto leverer tjenester innen utredning, beskrivelse og kvalitetssikring av grunnlag for valg av konsept og konseptuelle løsninger, herunder:

Vi har bred erfaring innen arbeid med konseptvalgutredninger (KVU) og kvalitetssikring (KS1 og KS2) fra flere store og kjente prosjekter innen samferdsel, samfunnskritisk infrastruktur og kultur- og idrettsbygg.

Concreto har per dags dato rammeavtale med Finansdepartementet på kvalitetssikring av store offentlige investeringsprosjekter (KS1/KS2).