Samfunnsøkonomisk analyse

I en samfunnsøkonomisk analyse forsøker man å kvantifisere de samfunnsøkonomiske fordeler og ulemper som følge av et tiltak eller investering. Metoden inkluderer også effekter som ikke omsettes i markeder. Dette er det som skiller en samfunnsøkonomisk analyse fra en ordinær økonomisk analyse.

Det finnes tre hovedtyper av samfunnsøkonomisk analyser:

Concreto har lang erfaring med, og kan ta ansvar for å utføre de samfunnsøkonomiske analysene i ditt tiltak eller investering.

Fagområde: Samfunnsøkonomisk analyse, etterspørselsanalyse, kapasitetsanalyse, prognoseberegninger, investeringsanalyse